Top

Den 17 maj 1943 fattade statsmakterna beslut att beslagta tidningen "Stormfacklan". Dagen efter hade beslutet verkställts av ordonnanspolisen i Karlstad. I tidningen presenteras de som förrådde Norge 1940. Vilka var de, enligt tidningen? Vad hade de gjort sig skyldiga till? (Klicka på bilderna för att läsa dokumenten)

(Källa:VA. Värmlands landskansli. D 1:104.)
(Källa: VA. Karlstads ordningspolisavdelning. F 1:1.)

 

Bild06

Den 1 september 1939 utbröt andra världskriget. Det här är order nr. 1 angående den tyska krigföringen. Ordern är daterad den 31 /8 och undertecknad av överbefälhavaren för krigsmakten (OKW), rikskansler Adolf Hitler. (Klicka på bilderna för att läsa dokumenten)

(Källa: VA. Se Lesjöfors bruk. Familjen de Geers oförtecknade handlingar. )

 

 

 

Bild04

 

Bild07

Sommaren 1941 deserterade den tyske soldaten Willi Jutzi. Tillsammans med sin norska flickvän Ragna Fevik begav han sig till Sverige. Efter en tid hittas Juzi död, och många frågetecken uppstod. Vill du veta mer, klicka här...

(Källa: VA, Ämbetsarkivet)

 

 

 

Bild01
Bild03

När nazisterna kom till makten i Tyskland den 30 januari 1933 började man att producera propaganda. Deutscher Fichte-Bund e.V. arbetade bl. a. med att sprida flygblad och skrifter till andra länder Klicka här för att läsa dokumentet

(Källa: VA. Stadsfiskal Albert Nelsons arkiv. Vol 6.)

Under åren 1937-1939 tjänstgjorde kaptenen Gösta Schildt (bilden t v) som biträdande militärattaché vid svenska legationen i Prag. De två dokumenten belyser hans rapportering till chefen för Försvarsstabens Underrättelseavdelning i Stockholm. Det ena dokumentet beskriver ett samtal Schildt hade med den tyske flygattachén major Friedrich Möricke (bilden t h) angående Sudetkrisen 1938. I det andra dokumentet möter Schildt den tyske agenten ryttmästare Rentz under den tyska inmarschen i Prag 1939.

Se fördjupningstext. Se förslag till användning av dokument 1 och 2.

(Källa: FA. Värmlands Lanstormsförbund. Ö 1:3)


Den 14 februari 1938 bildades Karlstads luftskyddsförening. Vid andra världskrigets utbrott var svagheterna i det svenska luftförsvaret omfattande. På privat initiativ togs därför beslut om insamling av medel för inköp av luftvärnskanoner. I spetsen för insamlingsarbetet gick luftskyddsföreningens ordförande borgmästare Gunnar Lindskog. I Karlstad togs initiativ till "luftvärnsveckan" med mottot "Värna din stad". På Stora Torget demonstrerades en luftvärnskanon och i rådhussalen visades en utställning om luftskydd och luftvärn. På Karlstads teater hölls luftvärnssoaré och på ett av hotellen i stan anordnades det luftvärnsbal. Under veckan uppmanades karlstadsborna att skänka en del av sin dagsförtjänst till luftvärnet, samtidigt som affärerna lämnade 10 % på sin försäljning till insamlingen. Läs vidare om "När karlstadsborna köpte luftvärnskanoner"

 

Den 26 juli 1945 anlände de första kvinnorna från koncentrationslägret Bergen-Belsen till Herrhagsskolan i Karlstad. Då hade skolan gjorts om till beredskapssjukhus för att i andra världskrigets slutskede ta emot flyktingar från Tyskland. Följ den 24-åriga judinnan Regina Maleks levnadsöde i dokumenten. Se även boken "Till Herrhagen Klockan 13.24". Se film när de judiska flyktingarna anlände till Herrhagsskolan.

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

(Ur filmen De mörka åren. Källa: Carlstad Kulturfilm.)

Mosaiska begravningsplatsen i Karlstad. (Foto: Börje Homén)

 

 

 

Klicka här för att läsa dokument från Kungl. Medicinalstyrelsen angående beredskapssjukhus.
(Källa: LA, Landstingets kansli. A 1 B:15)

 

 

Klicka här för att se Regina Maleks och Henrika Lisners utskrivningshandlingar från beredskapssjukhuset.
(Källa: LA. Pärm benämnd "Utlänningar")

 

Klicka här för att läsa Regina Maleks sjukjournal
(Källa: Centralsjukhuset i Karlstad. 3. Kirurgiska avdelningen. F 1 A:680)

Klicka här för att se förhöret med Ernst Wollweber i maj 1940, tysk kommunistledare och Gestapos mest efterspanade person i Europa.

(Källa: VA. Landsfiskalen i Charlottenberg F V:2.)

 

 

Untersturmfuhrer Gösta Borg var en av de mest kända svenska frivilliga i Waffen-SS under andra världskriget. Se hans livsberättelse i förhöret med Stockholmspolisens Kriminalavdelning i maj 1945.

Klicka här för att läsa förhör nr 1. Klicka här för att läsa förhör nr 2.

(Källa: VA Landsfogden i Värmlands län. E 1:79. Bildkälla: (Berlin Document Center)

Under första världskriget infördes ransonering av många varor, bl a brödsäd och kaffe. Den som bröt mot lagen blev straffad. Se vad som hände jordbrukaren Olof P Johansson genom att klicka här. Se även regler för hantering av mjöl och reglering av kaffeförbrukningen 1917.

 

(Källa:VA. Värmlands landskansli. E X:5.)

 

Klicka här för att läsa flyktingförhöret med Herbert Frahm (Willy Brandt) från juli 1940. Under efterkrigstiden blev han en av Europas mest kända politiska ledare. (Källa: VA. Landsfiskalen i Charlottenberg F V:4)

Sven Heijbel, Arne Bornehag, Sten Hanes

Lyssna på hur mobiliseringen gick till vid Värmlands regemente i Karlstad den 9 april 1940 genom att klicka här. Intervju med Sven Heijbel, Arne Bornehag och Sten Hanes om händelser i Karlstad och vid norska gränsen våren 1940. Läs deras berättelse Alarm vid gränsen. Klicka här för del 1 och fortsätt genom klicka här för del 2.

(Källa: FA. 3. kompaniet I 2 Nordanskog 1940)

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

En lektion i beredskap. Läroverksungdomens luftskyddsövningar under 2:a världskriget. (Källa: Karlstad i förändring - en tidsresa, DVD. Värmladsarkiv 2008)

 

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Omkring 8700 man. Svenska frivilligkåren under finska vinterkriget 1939-1940. (Källa: Karlstad i förändring - en tidsresa, DVD. Värmladsarkiv 2008)

 

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

I fält med Kronprinsen. Värmlands regementes fältövningar vid Kil och Fagerås i september 1941. (Källa: Karlstad i förändring - en tidsresa, DVD. Värmladsarkiv 2008)