Top

Varför heter det Kungsgatan? Finns det någon förklaring? Läs artikeln och undersök hur gatorna i Karlstad har fått sina namn. Klicka här...

(Källa: Nya Wermlands-Tidningen 17/2, 21/2, 26/2 och 4/4 1975)

Titta på de här fotografierna från 1864. Staden har förändrats en hel del sedan den här tiden. Hur ser det ut på platserna idag?

Var befinner vi oss? Se "Karlstad i förändring - en tidsresa". Västra Torggatan 14. Tidsstation 1864.

(Källa:VA. Carlstads-Gillets arkiv)

För 200 år sedan var Korrektionshuset "skräckens boning" i Karlstad. Hade man otur kunde man hamna här. Välkommen in och undersök huset!

(Källa: LA. Korrektionshuset i Karlstad. E1:1.)

Den 2 juli 1865 brann Karlstad ned till grunden. Jämför stadskartorna från 1865 och 1882. Vilka hus klarade sig från branden? Förändrades namnen på gatorna? Togs gator bort? Tillkom det nya? Hur förändrades staden?

(Källa: Karlstads kommun. Stadsbyggnadsförvaltningen.)

 

Detta är Karlstad 1908. Gör en vandring genom staden med hjälp av kartan. Beskriv vad du ser. Använd teckenförklaringen. Börja vandringen vid järnvägsstationen. Sök efter fotografier av de platser dit du kommer. Se; Värmlandsarkivs fotodatabas.

"Karlstad i förändring" beskriver en del av Karlstads historia. Här kan man göra en resa i tiden på var och en av de tolv tomterna i kvarteret. Klicka här...

Uppgifter till "Karlstad i förändring"

För årskurs 6-9

För gymnasieskolan

För studieförbund

Frågesport för årskurs 4-6.
Del 1
Del 2
Del 3

Del 4