Top
Klicka på bilderna för att gå vidare. Bilderna öppnas i nytt fönster.

1) HISTORIEN OCH KÄLLORNA

2) VAD ÄR EN KÄLLA?

3) KÄLLMATERIAL FÖR LÄROBOKEN

4) KÄLLOR

5) KÄLLKRITIK - BERÄTTELSE

6) KÄLLKRITIK - KVARLEVA

7) ARKIVCENTRUM

 

 

DIGITALA KÄLLOR

Under första världskriget 1914-1918 tjänstgjorde många svenska frivilliga i det brittiska samväldets militära styrkor runt om i världen. De här två brittiska krigsförtjänstmedaljerna bär inskriptionen 2024687 Pte J Erikson C. S. E. F.

Spåra ett stycke svensk historia i första världskriget.

Folk i rörelse. Ett digitalt läromedel om folkrörelser och demokrati. Klicka här för att komma till sidan.

 

Sök bland 20 000 fotografier i vår bilddatabas SOFIE. Klicka här för att komma dit.

 

 

 

Brittiska Riksarkivets hemsida. Gå gärna in på länken "Education" för att se vad man gjort för skolorna. Klicka här för att gå vidare.

 

Klicka här! Det här är nyckeln till hela Värmlands kulturutbud.

Kallor

Om källkritik och säkerhet vid användning av Internet. Klicka här för att få tips och råd.

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) är ett centrum som med nyskapande arbetsformer, praxisnära metoder och kulturarv som underlag, utvecklar människors kompetenser, genererar nya verksamhetsidéer samt verkar för regional utveckling, social inkludering och ett livslångt lärande. Klicka här för att läsa mer.

Finska försvarsmaktens bildarkiv - Från främsta linjen till hemmafronten 1939-1945. Här finns mängder med intressanta bilder. Klicka här för att se dem.

Sök bland tusentals källor som berättar om Stockholm genom att klicka här.

 

 

 

Upptäck mängder av föremål hämtade ur museernas samlingar genom att klicka här.

Värmlandsbild - Värmlands museums bildbyrå. Sök bland bildskatterna genom att klicka här.

Besök Förintelsens museum i USA genom att klicka här.

Grunden för Riksantikvarieämbetets arbete är kunskap om kulturarvet och om de olika processer i samhället där dessa kunskaper utvecklas och används. Klicka här för att gå vidare. Klicka sedan på "Fornsök" och undersök fornlämningar i ditt närområde.

Upptäck världens samlade kulturskatter på British Museum i London genom att klicka här.

 

Ta del av båda världskrigens historia genom museets samlingar. Klicka här

Centrala soldatregistret

Sök efter indelta soldater mellan 1682-1901 i Centrala Soldatregistret genom att klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världens största museum för konst och design. Undersök historien genom konsten, stilarna och arkitekturen. Klicka här.

 

 

Skogens arkiv

Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand har i samarbete med Föreningsarkivet i Västernorrland, Landstingsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NIN gjort var sina sammanställningar över förvarade arkiv som innehåller värdefull information, användbar vid forskning om skog och skogsbruk. Klicka här för att komma till sidan.

 

Filmarkivet

På filmarkivet.se har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle. Klicka här för att komma till sidan.

Arkiv och lärande

Upptäck och upplev med Landsarkivet i Östersund!

Arkiv och lärande är en arkivpedagogisk hemsida. Här har du möjlighet att jobba dels med primärkällor men också med avskrifter, bearbetade texter och tillrättalagda teman. Klicka här för att komma till sidan.

Tanken är att sidan ska fungera som ett underhållande elektroniskt uppslagverk över järnhanteringen i Filipstads Bergslag. Den information som ges riktar sig till en bred målgrupp och förhoppningsvis blir såväl turister som faktasugna entusiaster tillfredsställda. Klicka här för att komma till sidan.

Nättidningen Svensk Historia är en nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar. Klicka här för att komma till tidningen.

 

 

Forum för levande historia

Forum för levande historia arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien, främst med fokus på lärare och elever. Klicka här för att komma till sidan.

 

 

 

 

1914.org

En intressant sida om första världskriget. Klicka här för att komma till sidan.