Top

Välkommen till Värmlandsarkivs nya hemsida  I Tid och Rum. Här finns ett stort utbud av historiskt material och aktiviteter att ta del av. Hemsidan vänder sig i första hand till lärare vid grundskolor och gymnasieskolor i Värmland. Här ska man kunna hämta historiska dokument för att använda dem i undervisningen. Vi har skapat ett antal tema där du har möjlighet att välja dokument efter önskemål och inriktning. Gå in under fliken Välj tema här och se de olika alternativen. Efterhand kommer vi att bygga ut med ytterligare teman. Har du idéer, hör av dig och ge oss tips på teman.

Materialet som vi presenterar är till största delen hämtat ur Arkivcentrum Värmlands samlingar. Det är vår strävan att försöka lyfta fram ett så brett utbud av historiska dokument som möjligt. Vi ger också skolorna tillfälle att få upplevelser ute i kulturmiljöer för att öka den historiska känslan och skapa förutsättningar för att forska vidare. Gå in på fliken Stads- och Kulturvandringar och titta på vårt utbud av historiska vandringar.

Under många år har Värmlandsarkiv samverkat med skolor runt om i Värmland. Du kan se och läsa en del om det samarbetet under fliken Projekt. Det ger dig en uppfattning om hur man på olika sätt kan använda historiska dokument som underlag i undervisningen och som fördjupning i de samhällsorienterande ämnena i skolan. Som kulturarvsinstitution samverkar Värmlandsarkiv också med en rad andra organisationer inom kulturområdet.

Som  resurscentrum inom Region Värmland samarbetar vi i nätverket Kultur i Skolan vid inspirationsdagar, kulturchocker och inom ramen för Skapande skola verksamhet. Gå in under fliken Skapande Skola och läs om en del av Värmlandsarkivs arkivpedagogiska idéer. För att lärare och elever ska få kännedom om arkivens resurser som förmedlare av information, anordnar vi lektioner för elever och ibland kurser för lärare. Gå in på fliken Aktiviteter och välj där Lektioner eller Kurser och se om det är någonting på gång. Kontakta oss om du vill att vi ska organisera en kurs för lärare. Vill du bli inspirerad och få lyssna till berättelser ur historien, välj Detta är arkiv!