Top

Kyrkan brinnertillståndet förtvivlat! Karlstads brand 2 juli 1865. Var började branden? Vad hände när kyrktornet fattade eld? Hur upplevde karlstadsborna branden? Samling vid kvarteret Almen. Tid: 1½ tim. Årskurs 4-9 och gymnasieskolan.

I Förintelsens spår. Vi börjar med att se en film och studera ett dokument på Arkivcentrum. Därefter går vi tillsammans genom Karlstad till Herrhagsskolan. Vi stannar till på platser med minnen från kriget. Lunch på Herrhagsskolan. Här undersöker vi vad som hände i juli 1945. Efter lunch vandrar vi vidare till judiska begravningsplatsen. Tid: 6 tim (ansvarig lärare bokar lunch och hämtar nyckel till begravningsplatsen på kyrkogårdsförvaltningen). Årskurs 9 och gymnasieskolan.

Puts, sten och marmor. Vi spanar efter det antika Rom och Grekland i Karlstad. Hur kan man spåra antikens kulturer i dagens byggnadsverk? Vad finns det för symboler och vad betyder de? Tid: 1 tim. Samling på Stora Torget. Årskurs 4-9 och gymnasiskolan.

Bland grönjägare och blårockar. Människor och miljöer i ett regementes historia. En vandring tillbaka i tiden till indelningsverkets dagar på den gamla lägerplatsen Trossnäs fält. Samling vid regementets minnessten. Tid 1½ tim. Årskurs 6-9 och gymnasieskolan.

Rödsot, löss och fältfeber.En lantvärnssoldat berättar om Napoleonkrigen 1808-1809. Dramatisering av en verklig historia på arméns sjukhus i Karlstad. Vi återvänder till samma byggnad 200 år senare. Ett samarbete med Föreningen Nerike-Wermelands regemente (nwcaroliner.se). Samling vid Domkyrkan. Tid: 1½ tim. Årskurs 4-6.

 

Det kommer en tysk! Karlstad under andra världskriget. Vad hände när flyglarmet gick i staden för första gången och var låg egentligen nazisternas högkvarter? Samling i Viken. Tid: 1½ tim. Årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Kämpa till siste man! Under andra världskriget levde vi under hotet om ett tyskt anfall. Hur skulle försvaret av Värmland organiseras? Vi besöker huvudförsvarslinjen i Borgvik. Samling vid restaurang Kvarnen. Tid 1½ tim. Årskurs 9 och gymnasieskolan.

 

 

Go´ middag herr Furugård. Följ med på en dramatiserad upplevelsevandring genom andra världskrigets Karlstad. Året är 1940. Vi besöker platser i staden där historien stannat till och får möta människor från tiden och höra berättelser om flyglarm, flyktingar och luftbevakning. Vi besöker också nazisternas högkvarter där vi får vara med om ett oväntat möte. Vandringen är baserad på historiska dokument från våra arkivsamlingar. Samling utanför gamla museibyggnaden på Sandgrundsudden. Tid 1 tim. Årskurs 8 - 9 och gymnasieskolan. Obs! Vandringen görs endast november-april.

Änkefru Justina Myrin

När allt ligger i aska. Vi gör ett besök hos en hemlös familj efter den stora branden i Karlstad i juli 1865. Änkefru Justina Myrin har fått en tillfällig bostad som hon inrett med sina räddade möbler. Vi får höra Justina berätta om branden och se på hennes ägodelar och familjedokument från 1700- och 1800-talen. Men vi börjar med att se på fotografier från branden och jämför med hur det ser ut i Karlstad i dag. Årskurs 1-4. Tid:1 tim. Samling Arkivcentrum Plan 4.

Brandvandring

Stadsvandring för lärare. Den här aktiviteten vänder sig till dig som är lärare och själv vill göra en historisk vandring med dina elever i Karlstad. Här får du tips. Vi kommer att förflytta oss genom 500 år av historia och titta på det mesta i stadsmiljön, från små detaljer till hur världshistorien har avspeglat sig i staden. Vi upptäcker också hur andra kulturer har påverkat oss och ser spår efter hur samhället har förändrats genom tiderna. Samling vid stadshuset på Drottninggatan. Tid 1 tim. Lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Grupp om minst 7 personer.

 

 

Temavandingarna genomförs av arkivpedagog Olle Nilsson. De görs enbart med grundskola, gymnasieskola och eftergymnasial utbildning. Max 25 personer. Lärare måste medfölja och ansvara för ordningen. Vandringarna görs endast mellan kl 10.00 – 12.00 vardagar under perioden april - oktober. Kostnad 600 kronor.. Fördjupningsmaterial finns i den digitala produktionen ”Karlstad i förändring – en tidsresa”. Se tema Karlstad genom tiderna. Bokning se startsidan.