Top
Hallsberg

"Hallersruds by för 100 år sedan". Upptäcktsfärder, levande historia, människoöden och dramatiseringar. Hallersruds skola årskurs 2. Klicka här för att se film och läs en beskrivning.

Staden som klassrum

"Staden som klassrum". Livet längs en gata då och nu. Arkitektur, miljö och verksamheter. Vi skapar vårt eget framtida boende. Herrhagsskolan årskurs 4-5. Klicka här för att läsa om planeringen och se bildmaterial.

Karlstad under 1800-talet

"Karlstad under 1800-talet". Historiska miljöer och människor levandegörs. Rekonstruktioner med hjälp av byggnadsritningar, bouppteckningar och intervjuer. Rudsskolan årskurs 8. Se på filmklipp? Klicka här.

Gårdar, hus och människor på Hammarö under 1700- och 1800-talet.

Gårdar, hus och människor på Hammarö under 1700- och 1800-talen. Levande historia på Arkivcentrum, inspirationsvandringar på Hammarön och ämnesövergripande arbete i skolan. Lillängsskolan årskurs 4.Klicka här för närmare beskrivning.

Karlstads kompani på krigsfot.

Carlstads kompani på krigsfot. En resa i tiden tillbaka till ofredsåret 1718. Lärarkandidater vid Karlstads Universitet får göra en tidsresa och uppleva hur livet som soldat kunde vara under Karl XII:s dagar. Klicka här för att se bilder.

En dag på herrgården.

En dag på bruksherrgården. Året är 1895. Det är dåliga tider på Björneborgs bruk. Företaget överväger att sälja herrgården. Förberedelser pågår för att få den i gott skick……En tidsresa i samarbete mellan Björneborgs skola, hembygdsförening, bruk och Värmlandsarkiv.Klicka här för att se bilder...