Top

Aktiebrev för Frykstads järnvägsbolag i april 1849. Sveriges första järnväg för allmän trafik. (VA. Värmlands Museums gårdshandlingar vol 23.) Klicka här för större bild.

Bild

Upptäck när elektrisk telegrafförbindelse kom till Värmland och varför det kunde bli avbrott på linjen. (VA. Karlstads station. D 1:1.) Klicka här för större bilder.

 

På 1880-talet startades telefonföreningar som snabbade på utbyggnaden av telefonnätet i landet. Filipstads bergslags telefonförening bildades 1883. Se telefonkatalog och villkor för anläggning av telefonledning. (VA. Filipstads bergslags telefonförening vol. 5). Klicka här för att se större bild.

 

Telegrafstyrelsens cirkulär från 1865 berättar om den nya teknikens möjligheter att få snabb kontakt med hela världen. Undersök telegrafens geografiska spridning. (VA. Televerket. Filipstads station. E 1:1 ) Klicka här för att se en större bild.