Top

 

Skapande skola är regeringens satsning på mer kultur i skolan. Alla barn i grundskolans årskurs 1 – 9 ska ha möjlighet att möta kulturens mångfald. Med hjälp av professionella aktörer inom kulturverksamheten ska elever ges möjligheter till inspiration och personlig utveckling samtidigt som det skapas nya former för lärande i skolan.

På Värmlandsarkiv arbetar vi med arkivpedagogisk inriktning. Det innebär att vi samarbetar med skolan för att göra historiskt material tillgängligt för att användas i undervisningen. Vid Värmlandsarkiv förvaras historiska källor som berör praktiskt taget alla samhällssektorer från medeltid till nutid. Det betyder att vi har källmaterial som berör skolans samtliga ämnen. Vår personal har mångårig erfarenhet av att arbeta med lärandeorganisationer från studiecirkel, grundskola och gymnasium till akademisk forskning vid universitet.

Möt vår mångsidiga, utåtriktade och arkivpedagogiska inriktning som vi erbjuder grundskolans alla stadier. Här kan du se några exempel:


Historiens skattkammare. Rundvandring på Arkivcentrum där vi får uppleva 1 000 år av historia under en timme.

Datorer och pergamentbrev. Vad är en källa? Vi får lära oss om vad källmaterial är och om källkritik på nätet.

Så arbetar detektiven. Vi lär oss att undersöka, identifiera och söka information från ett historiskt dokument.

Estetiska lärprocesser. Du söker en händelse eller en person ur historien för egen dramatisering, skrivande och berättande.

Historia skapas. Du söker källmaterial till en utställning som ska berätta om din närmiljös- och din hembygds historia.

Bilder från förr. Vad berättar egentligen ett fotografi? Vi tittar på bilder ur vår fotodatabas och lär oss att känna igen och identifiera.

En brännvinstumlare berättar. Vi upptäcker bouppteckningarna och dess föremål – en spegling av livet för länge sedan.

Living history. Karlstad förr och nu. Vi besöker platser i Karlstad där historien stannat till och gjort sig påmind.

Släktmötet. Hur börjar jag släktforska hemma hos mig? De första stegen är de viktigaste för ett lyckat resultat.

Fattighjon och oäkta barn. Kasta dig ut i en egen tidsresa! Du gör en resa i din släkts historia i våra databaser.

Dåtid, nutid, framtid. Vad är historia? En inspirerande berättelse om källor och historia i vår dagliga tillvaro.