Top

Revolution! Den 6 mars 1809 intar delar av västra armén Karlstad. Man planerar att avsätta Gustaf IV Adolf i Stockholm. Läs proklamationen som sätts upp på Karlstads torg. Klicka här.

(Foto Börje Holmén Värmlandsarkiv.)

 

Nödåret 1917 var det många människor i Sverige som hungrade och svalt. Se Karlstads fattigvårdsstyrelse beslut om understöd till behövande i Karlstad.

(Källa: Karlstads kommunarkiv. Fattigvårdsstyrelsen. F 1:1)

 

Fattigvårdsstyrelsen delade ut både kontanter och livsmedel.. Se gåvan till Anna Eliasson på Kartåsen den 7 april 1932.

(Källa: Karlstads kommunarkiv. Fattigvårdsstyrelsen. F 1:1)

Titta på senaste nytt i modekatalogerna från förr. Jämför modet för damer under 1910-, 1920- och 1930-talen. Hur förändrades samhället för kvinnan under samma tid? Kan man spåra förändringen i klädseln?

(Källa: VA.Welinska arkivet. 1.1:2 )

Dass, toalett, avträde…… Namnen är många på det ställe de flesta människor besöker varje dag. Klosetter gick att köpa i järnhandeln i början av 1900-talet. Vad fanns det för olika sorter och hur var de konstruerade? Gör en resa genom historien och beskriv "avträdets" utveckling genom tiderna.

(Källa: VA. Nygren & Åhlin AB. F2:1.)

 

På 1940-talet gjordes en stor undersökning i Värmland om vad barn hade för drömmar om framtiden. Många pojkar ville bli flygare. Vad kunde flygvapnet erbjuda för yrken? Gör en liknande undersökning i klassen Läs berättelsen genom att klicka här...

(Källa: VA. Länsarbetsnämnden Värmland "Min framtid". F 6 d vol 1-2.)

En presentation av arkivhandlingar och fotografier från Borgviks gamla järnbruk med anknytning till värmländsk järnbrukshistoria.Klicka här för att gå till presentationen.

 

Bouppteckning efter kapten Sven Axelsson på Gunnarskärs gård, Hammarö 1799. Klicka här för att läsa bouppteckningen.

(Källa: VA. Karlstads häradsrätt. F II:2)

 

Läs polisens rapporter om demonstrationer och planerade attentat i Forshaga under storstrejken 1909. Klicka här för att läsa rapporterna.

(Källa: VA. Värmlands landskansli. E 1:1. Storstrejken 1909)

 

Persbergsstrejken 1869. Studera länsman Olanders rapport till landshövdingen om oroligheterna på gruvfälten. Klicka här för att läsa telegram och protokoll.

(Källa: Värmlands landskansli. E 1:1. Persbergsstrejken 1869)

 

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Hemslöjden i Värmland. Hemslöjd och hantverk i Värmland på 1950-talet. (Källa: Karlstad i förändring - en tidsresa, DVD. Värmladsarkiv 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Semestern 1939. Nya semesterlagstiftningen från 1938. (Källa: Karlstad i förändring - en tidsresa, DVD. Värmladsarkiv 2008)

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Möt morgongymnastikens fader kapten Bertil Uggla, 1930-talets Friskis & Svettis.
(Källa: Karlstad i förändring - en tidsresa. DVD. Värmlandsarkiv 2008)