Top

Vad är en källa?

 

KÄLLOR, KÄLLANVÄNDNING OCH KÄLLKRITIK. LEKTION 1 – 2.

Lektion 1. Introduktion. Årskurs 4 – 9 och Gy.

Vad är en källa?
Vi utgår från läroboken i historia och berättar om olika typer av källor och om hur källmaterial kan användas. Eleverna får också insikt i enkel källkritik när det gäller både texter och föremål. Vi tränar tillsammans på källkritik när vi undersöker ett historiskt föremåls historia. Vikten av källkritik på nätet ägnas särskild uppmärksamhet. Vi avslutar momentet med en vandring genom den lokala historien där vi placerar in källorna i olika historiska epoker. Lektionen genomförs med hjälp av berättelser, bildspel, historiska dokument och föremål.

 

Brott och straff under 1800-talet.

 

Lektion 2. Fortsättning. Årskurs 4 – 6.

Brott och straff under 1800-talet. En källövning.
Den här övningen kommer att behandla tre olika typer av källmaterial. Vi börjar med att se på en film från Karlstad som visar livet förr i tiden. Vi jämför tillsammans skillnader mellan då och nu. Därefter lär vi oss att identifiera och jämföra fotografier från olika tider. Vi ser vad som har förändrats över tid och funderar över orsakerna. Därefter ska vi bekanta oss med en av fångarna på fängelset i Karlstad. Med hjälp av en fångrulla och ett fotografi ska vi gruppvis studera vem den här personen var, vad han hade gjort för brott och fått för straff. Redovisning sker i grupp.

 

Lektion 2. Fortsättning. Årskurs 7 - 9.

Flyktingar under andra världskriget. En källövning.
Först går vi kort igenom varför det kom flyktingar till Värmland under andra världskriget. Därefter tittar vi på en autentisk film om en flykt från Norge till Sverige inspelad 1944. När vi pratat om flyktingar och om filmen, kommer eleverna att få arbeta med förhörsprotokoll ur polisens arkiv. Vi väljer ut förhör med människor från olika nationer i Europa och med olika bakgrund och skäl till sin flykt. Eleverna får lära sig att tolka dokumentet och besvara frågor samt reflektera kring de olika människoödena. Redovisning sker i grupp.

 

Hotbilder och förädare under andra världskriget.

 

Lektion 2. Fortsättning. Gymnasieskolan.

Hotbilder och förrädare under andra världskriget. En källkritisk övning.
Vi börjar med att titta på en svensk propagandafilm från 1941. Med hjälp av källkritikens grundregler funderar vi kring bakgrunden och syftet med denna film. Många dokument som är tillkomna under krigsåren och som berör vår säkerhetspolitik har en stark prägel av dramatik över sig. Tillsammans ska vi analysera ett telegram och lära oss hur man kan tolka uppgifter från ett dokument med något knapphändig information. Till sist undersöker vi, med hjälp av källkritik, en nationalsocialistisk tidning från 1943 som ger uttryck för sin syn på händelseutvecklingen under kriget.

Varje lektion tar 60 minuter.

 

Tid: Varje lektion tar 60 minuter
Plats: Arkivcentrum, Edberg-salen.
Bokning: Se startsidan Vid önskemål om att lektion 1 och 2 genomförs vid samma tillfälle görs en kortare version på 90 minuter. Detta gäller endast gymnasieskolan. För grundskolan görs endast en lektion vid varje tillfälle.