Carl Kindberg

En förbrytare

(Foto: Karlstads fängelse, före branden 1865. Ur Carlstad Gillets fotosamling, Värmlandsarkiv)

Skriv en berättelse om Carls uppväxt i Karlstad, om brottsligheten och hans tid på fängelset och tiden efter i frihet. Använd följande frågeställningar när du planerar din berättelse: 

1. Carl växte upp i fängelsemiljö. Hur tror du det påverkade resten av hans liv?
2. Båda Carls föräldrar dog nästan samtidigt i kolera 1866. I Karlstad utbröt en stor koleraepidemi detta år.
3. Varför började Carl med brottslighet? Han var straffad första gången 1874 för stöld och inbrott.
4. Andra gången Carl blev straffad hade han stulit potatis. Varför stal han just potatis?
5. Hur tror du det var att sitta på fängelset i åtta månader?
6. Vad tror du straffarbete innebar?
7. Vad tror du Carl hade för planer när han släpptes ut ur fängelset?

8. Efter fängelsetiden står det i husförhörslängderna att ”hans vistelseort är okänd”.
Vart tror du han tog vägen?

9. Det sista vi vet om Carl är att han begärde ett arbetsintyg den 21/3 1882 och att han
flyttade från Karlstad 31/12 1883. Sedan är spåren borta…

I vårt sökande efter Carl Kindberg har vi hittat en person med samma namn och i samma ålder som den 3 maj 1895 emigrerade till Amerika med destination Chicago. Kan det vara han?

1) I Karlstads Domkyrkoförsamlings husförhörslängd från 1856 hittar vi Carl och hans familj på vänstra sidan näst högst upp till vänster. Varje familj börjar med fadern, därefter modern, sedan följer barnen.

1a. När föddes Carl?
1b. Vad heter hans föräldrar?
1c. Vad har Carls pappa för yrke?
1d. Hur många syskon har Carl?

Högst upp på vänstra sidan kan du se var familjen bodde.
1e. Var i Karlstad bodde familjen Kindberg?

Här ser du en karta över Karlstad så som staden såg ut före den stora branden 1865.

2a. Vad hette gatan som gick förbi familjens hem?
2b. Vad heter gatan idag? Leta reda på var familjen Kindberg bodde.

Huset som Carl bodde i var en av de få byggnader som inte brann upp 1865. Idag finns ett museum i huset som berättar om verksamheten förr i tiden.

2c. Besök museet och tag reda på hur det kunde vara att växa upp här på Carls tid under 1850- och 60-talen.

3) Det här är en målning från det gamla Karlstad utförd av Henrik Lilljebjörn i slutet av 1850-talet. Det var i den här staden Carl växte upp. Mycket har förändrats sedan dess, främst p g a den stora branden 1865

3a. Var har konstnären stått när han har målat denna tavla?
3b. Gå till samma plats och ställ dig på kajen till höger och titta i riktning mot staden. Vilka hus finns kvar idag? Undersök genom att gå längs Älvgatan fram mot centrum.

4) Nu är vi framme vid år 1877. Den 13 augusti döms den då 23-årige Carl Kindberg av domstolen i Karlstad till 8 månaders straffarbete. 

4a. Vad har Carl gjort sig skyldig till?
4b. Varför får han utöver sitt straff böta 5 kronor?
4c. Vad är det Carl kommer att förlora i två år?

”att Kindberg vore född den 8 juni 1854 af numera aflidne föräldrar vaktknekten Kindberg och dennes hustru Anna Maja Kindberg, samt han efter föräldrarnas död af stadens fattigvårdsstyrelse uppfostrats vid Väse gjuteri där han vistades i 6 år…………….”

” Beträffande sedermera åtalet emot arbetaren Karl Kindberg, så emedan denne frivilligt inför rätta erkänt, vad ock af förekomne omständigheter styrkes, att han på kvällen den 7 augusti gemensamt med tilltalade Lidberg af de i härvarande Stadsträdgård växande jordfrukter uppgrävt och tillgripigt en kanna potatis, i värde af 75 öre, som dock sedermera honom fråntagits och till trädgårdsmästare Carlsten återlämnats som stadsträdgården;………..”. 

Alltså att i förmåga af 3 kapitlet 58 paragrafen i strafflagen, prövar Rådhusrätten rättvist döma honom Karl Kindberg att för andra gången förövad stöld, af ute å marken växande jordfrukt undergå åtta månaders straffarbete, samt att i 2 år desutöver vara förlustig medborgerligt förtroende, varjämte Kindberg för olovligt begagnande af gångväg över Stadsträdgården får böta 5 kronor, men saknar han tillgång till dessa böter skall han istället undergå ytterligare fyra dagars straffarbete utöver det för tjuvnadsbrottet här ovan honom ådömda, att förklaras Kindberg skyldig nu genast träda i allmänt häkte.”

5) Det är den 2 mars 1878. Inom några dagar blir Carl frigiven från länsfängelset i Karlstad. Dokumentet på bilden är en s k porträttrulla som fängelset skrev för att ha i sitt arkiv. Tack vare den vet vi idag hur Carl såg ut.

5a. Har Carl varit straffad tidigare?
5b. Kan man se vart Carl tar vägen efter frigivningen?
5c. Hur lång är Carl? Omvandla till centimeter.
5d. Har han något särskilt kännetecken?

5e. Vad hade Carl för yrkesutbildning?

Tillbaks till exempel