Vad är arkiv?

Välkommen till historiens skattkammare! Kliv in i arkiven och tillbaka i tiden och upptäck den värmländska historien. Det värmländska arkivmaterialet har förgreningar över hela världen och berör allt från medeltid på 1300-talet till världskrigens tid på 1900-talet. Här finns allt från fotografier, kartor och filmer till brev, dagböcker och intervjuer som berättar om livet förr i tiden. Våra målgrupper är hela grundskolan och gymnasieskolan. 

 


Arkivcentrum Värmland består av flera olika arkivinstitutioner. Det är Värmlandsarkiv, Föreningsarkivet i Värmland, Landstinget i Värmlands arkiv  och Karlstads kommunarkiv. Sammanlagt förvarar institutionerna omkring 25 000 hyllmeter dokument som på många olika sätt berättar om Värmlands historia under drygt 500 år. Vill du veta mer gå in på Arkivcentrum Värmlands hemsida.

Arkiven levandegör historien.

Vi ger också skolorna tillfälle att få vara med om upplevelser ute i kulturmiljöer. Det gör vi för att öka förståelsen för vår historia och skapa förutsättningar för eleverna att forska vidare. Dessa evenemang är alltid baserade på historiska fakta från våra arkiv. Under flikarna Stadsvandringar och Tidsresor kan du titta på vårt utbud av upplevelsebaserad historia.