Startsida

Välkommen till Arkivcentrums nya hemsida I Tid och Rum. Här finns ett utbud av historiskt material och spännande aktiviteter att ta del av. Hemsidan vänder sig i första hand till lärare vid grundskolor och gymnasieskolor runt om i Värmland. Här ska man kunna hämta historiska dokument och använda dem i undervisningen. Materialet som vi presenterar är hämtat ur Arkivcentrum Värmlands samlingar.

Här är några exempel på vår verksamhet:

– tar emot klasser på Arkivcentrum i Karlstad.
– håller lektioner och ger konkret handledning.
– ger tips om teman och lämpliga dokument.
– ger eleverna upplevelser i kulturmiljöer.
– gör stadsvandringar i Karlstad.
– har kursverksamhet för lärare.